Ponownie ruszył bieg terminów procesowych

Z dniem 16 maja 2020 r. został uchylony art. 15zzs ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych w sprawach wskazanych w ustawie, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Zgodnie z przyjętą nowelizacją ww. ustawy od dnia 23 maja 2020 r. zawieszone terminy biegną dalej, a terminy które nie rozpoczęły biegu rozpoczynają swój bieg.

Należy wskazać, iż już obecnie pojawiają się różne interpretacje przyjętej ustawy i sposobu liczenia terminów. Pojawiające się obecnie wątpliwości dotyczą zwłaszcza zawieszonych terminów, które rozpoczęły swój bieg przed 31 marca 2020 r., dlatego tez każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie,  a ponadto należy zwrócić uwagę, że nie warto jest czekać do ostatniego dnia terminu zwłaszcza, iż wobec niejednoznacznej treści przepisów sądy mogą przyjmować odmienne koncepcje liczenia biegu terminu.

pobierz PDF


Maciej Wisławski
adwokat
Maciej posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz sporów sądowych, włączając w to specyfikę procesów karnych – przestępczość zorganizowaną oraz white-collar crime. Doradzał także Klientom indywidualnym w sprawach karnych i rodzinnych. Przeprowadzał liczne badania prawne, w szczególności dotyczące kwestii korporacyjnych i compliance. Był członkiem zespołów przeprowadzających badania due diligence dla podmiotów z branży energetycznej, farmacji, retail, ubezpieczeń oraz dla przemysłu.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora