Autorzy Business Case

Aleksandra Bobińska
adwokat
Aleksandra posiada doświadczenie w przedmiocie kompleksowej windykacji sądowej należności oraz prowadzenia sporów związanych z umowami o roboty budowlane. Absolwentka Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskała tytuł zawodowy adwokata.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Bartosz Knyt
aplikant radcowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz wewnętrznych działach prawnych spółek kapitałowych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Hanna Szczepańska
młodszy prawnik
Jej zainteresowania zawodowe oscylują w kręgu prawa cywilnego, prawa procesowego oraz prawa unijnego. Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zbiera od I roku studiów pracując w renomowanych, warszawskich kancelariach prawnych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Jan Karsznicki
Aplikant adwokacki
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę magisterską poświęconą problematyce ścigania handlu ludźmi. Do jego zainteresowań należą przede wszystkim prawo karne oraz prawo humanitarne i ochrona praw człowieka.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Jan Sakławski
radca prawny
Radca prawny, partner i jeden z założycieli kancelarii. Jest doświadczonym doradcą dla klientów z branży energetycznej oraz przemysłowej. Wspiera przedsiębiorców w sprawach dotyczących projektów infrastrukturalnych zarówno w aspektach inwestycyjnych, jak i operacyjnych. Konsultuje procesy zwiększania efektywności energetycznej zakładów, w tym uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Karolina Wcisło-Karczewska
starszy prawnik
Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw ciekłych. Od lat z powodzeniem doradza Klientom w postępowaniach przed Prezesem URE. Dzięki kompleksowej i praktycznej znajomości przepisów Prawa energetycznego i ustaw pokrewnych, zapewnia Klientom zgodność prowadzonej działalności z bieżącymi regulacjami. Pomaga także dużym odbiorcom energochłonnym, wdrażając rozwiązania prawne mające na celu obniżenie kosztów zakupu energii oraz inwestycje we własne źródła wytwórcze.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Katarzyna Anioł
Aplikant adwokacki
Katarzyna jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dotychczas zajmowała się między innymi bieżącą obsługą spółek, egzekucją wierzytelności oraz sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Katarzyna Bielonko
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Krzysztof Brysiewicz
radca prawny
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, które pozwala mu na swobodne prowadzenie działań w różnych obszarach prawa, takich jak doradztwo transakcyjne, kwestie korporacyjne, w tym również spory czy doradztwo dla sektora publicznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną i środkami unijnymi. Kilkaset prowadzonych przez niego postępowań zakończyło się sukcesami, statystki wskazują, że wygrywa 9 na 10 spraw, jest partnerem zarządzającym się w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławki i Wspólnicy.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Łukasz Laskowski
aplikant adwokacki
Łukasz posiada doświadczenie w zakresie egzekucji wierzytelności i bieżącej obsługi spółek. Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo handlowe, procedurę cywilną, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Maciej Wasilewski
radca prawny
Maciej jest liderem praktyki transakcyjnej. Doradza w projektach share deal i asset deal na wszystkich etapach procedury transakcyjnej. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa korporacyjnego w zakresie tworzenia, przekształcania, łączenia, podziału oraz likwidacji podmiotów gospodarczych zarówno z udziałem kapitału polskiego, jak i zagranicznego. Przez siedem lat zdobywał doświadczenie w dużej polskiej kancelarii o międzynarodowym zasięgu. Realizował projekty dla branży technologicznej, przemysłowej, spożywczej oraz mediowej.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Maciej Wisławski
adwokat
Maciej posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz sporów sądowych, włączając w to specyfikę procesów karnych – przestępczość zorganizowaną oraz white-collar crime. Doradzał także Klientom indywidualnym w sprawach karnych i rodzinnych. Przeprowadzał liczne badania prawne, w szczególności dotyczące kwestii korporacyjnych i compliance. Był członkiem zespołów przeprowadzających badania due diligence dla podmiotów z branży energetycznej, farmacji, retail, ubezpieczeń oraz dla przemysłu.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Magdalena Porzeżyńska
radca prawny
Partner w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Świadczy kompleksową obsługę prawną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z sektora energetycznego, chemicznego, produkcyjnego i nieruchomościowego w zakresie kwestii regulacyjnych, inwestycyjnych, środowiskowych, kontraktowych i pomocy publicznej. Uczestniczyła w szeregu transakcji dotyczących nabycia lub sprzedaży projektów z sektora energetycznego (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii), w tym w badaniach due diligence projektów oraz spółek energetycznych na potrzeby uzyskania finansowania lub w związku z transakcjami M&A.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Magdalena Sienkiewicz
adwokat
Magdalena posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.
Reprezentowała Klientów w sprawach niegospodarności zarządu, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom, oszustw bankowych, utrudniania dochodzenia roszczeń, nierzetelnego prowadzenia dokumentacji, nadużyć, wykorzystywania informacji poufnych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Malwina Kniaziuk
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Małgorzata Woźniak
aplikant adwokacki
Małgorzata zdobywała doświadczenie zawodowe podczas studiów, pracując w kancelariach prawnych. Wśród jej zainteresowań zawodowych można wymienić prawo korporacyjne, prawo pracy, tematykę związaną z funduszami unijnymi i pozyskiwaniem pomocy publicznej oraz międzynarodowe prawo postępowania cywilnego, w szczególności zagadnienie jurysdykcji krajowej.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Marek Kononowicz
aplikant adwokacki
Marek jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas zdobywał doświadczenie w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Studenckim Ośrodku Pomocy Prawnej oraz kancelarii adwokacko-radcowskiej. Ponadto, był wolontariuszem w Sądzie Rejonowym, w którym poznawał tajniki pracy poszczególnych wydziałów.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Mateusz Kołodziejak
adwokat
Do zespołu Kancelarii BBS dołączył w lipcu 2021 r. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach zajmujących się prowadzeniem i rozwiązywaniem wszelkich sporów sądowych, i doradztwem dla biznesu. W BBS wraz partnerami Kancelarii rozwija zespół prawa procesowego stanowiąc wsparcie dla Klientów Kancelarii.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Michał Busz
aplikant adwokacki
Michał dotychczasowe doświadczenie zdobywał w zakresie szeroko rozumianej obsługi spółek oraz spraw z zakresu ochrony konsumentów. Wśród jego zainteresowań znajdują się zagadnienia prawa handlowego oraz karnego ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości białych kołnierzyków.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Piotr Kawecki
prawnik
Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w znanej polskiej kancelarii, gdzie oprócz obsługi korporacyjnej, zajmował się również obsługą klientów z zakresu prawa własności intelektualnej.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Wiktoria Bednarska
aplikant adwokacki
Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską na temat europeizacji administracji na przykładzie Urzędu Patentowego RP. Członek Sekcji Prawa Własności Przemysłowej oraz Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Witold Masionek
adwokat / of counsel
Witold Masionek posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym szeroko pojętego prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii – prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, ochronie danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie mediów.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Wojciech Bokina
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Radca prawny, partner w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. W ramach postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych Wojciech reprezentuje dłużników, syndyków, wierzycieli, zarządców oraz nadzorców sądowych. Prowadzi również sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Istotną częścią jego praktyki są spory korporacyjne, także te dotyczące spółek publicznych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora