Nowa kategoria w Kodeksie Spółek Handlowych – grupa spółek

Komisja do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego w lipcu 2020 roku przedstawiła Projekt nowelizacji KSH oraz niektórych innych ustaw, w którym zdecydowano się wprowadzić dział IV zatytułowany „Grupa spółek”. W dniu 8 grudnia 2020 roku, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i międzyresortowych, opublikowano zaktualizowany Projekt, który uległ znacznej ewolucji w stosunku do pierwotnej jego wersji. 

W infografice odpowiadamy na pytania:

  • Co nowego wprowadza Projekt względem swojej pierwotnej wersji?
  • Jak wygląda ścieżka przystąpienia do grupy spółki zależnej?
  • Jakie są nowe uprawnienia i obowiązki spółek zależnych oraz spółki dominującej?

grupa spółek w KSH

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ


Hanna Szczepańska
młodszy prawnik
Jej zainteresowania zawodowe oscylują w kręgu prawa cywilnego, prawa procesowego oraz prawa unijnego. Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zbiera od I roku studiów pracując w renomowanych, warszawskich kancelariach prawnych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Maciej Wisławski
adwokat
Maciej posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz sporów sądowych, włączając w to specyfikę procesów karnych – przestępczość zorganizowaną oraz white-collar crime. Doradzał także Klientom indywidualnym w sprawach karnych i rodzinnych. Przeprowadzał liczne badania prawne, w szczególności dotyczące kwestii korporacyjnych i compliance. Był członkiem zespołów przeprowadzających badania due diligence dla podmiotów z branży energetycznej, farmacji, retail, ubezpieczeń oraz dla przemysłu.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora