Odszkodowania za lockdown

Ograniczenia, nakazy i zakazy ustanawiane w związku z pandemią zostały wprowadzane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów. Obecnie coraz więcej sądów powszechnych orzeka o braku podstaw prawnych do wymierzania kar i nakładania sankcji na przedsiębiorców w związku z nieprzestrzeganiem wprowadzonych zakazów i ograniczeń.

  • Czy wprowadzenie zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej było zgodne z prawem?
  • Czy jako przedsiębiorca możesz żądać odszkodowania od Skarbu Państwa?
  • Jakie są podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa?
  • Które branże zostały objęte zakazem lub ograniczeniem działalności?

POBIERZ HANDOUT ODSZKODOWANIA ZA LOCKDOWN


Jan Sakławski
radca prawny
Radca prawny, partner i jeden z założycieli kancelarii. Jest doświadczonym doradcą dla klientów z branży energetycznej oraz przemysłowej. Wspiera przedsiębiorców w sprawach dotyczących projektów infrastrukturalnych zarówno w aspektach inwestycyjnych, jak i operacyjnych. Konsultuje procesy zwiększania efektywności energetycznej zakładów, w tym uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Karolina Wcisło-Karczewska
starszy prawnik
Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw ciekłych. Od lat z powodzeniem doradza Klientom w postępowaniach przed Prezesem URE. Dzięki kompleksowej i praktycznej znajomości przepisów Prawa energetycznego i ustaw pokrewnych, zapewnia Klientom zgodność prowadzonej działalności z bieżącymi regulacjami. Pomaga także dużym odbiorcom energochłonnym, wdrażając rozwiązania prawne mające na celu obniżenie kosztów zakupu energii oraz inwestycje we własne źródła wytwórcze.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora