Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt został uchwalony przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. Zgodnie z założeniami Projektu obok spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek kapitałowych, podatkiem CIT mają zostać objęte spółki komandytowe oraz część spółek jawnych.podatek CIT handout

ZOBACZ NASZ PRZEWODNIK


Maciej Wasilewski
radca prawcy
Maciej jest liderem praktyki transakcyjnej. Doradza w projektach share deal i asset deal na wszystkich etapach procedury transakcyjnej. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa korporacyjnego w zakresie tworzenia, przekształcania, łączenia, podziału oraz likwidacji podmiotów gospodarczych zarówno z udziałem kapitału polskiego, jak i zagranicznego. Przez siedem lat zdobywał doświadczenie w dużej polskiej kancelarii o międzynarodowym zasięgu. Realizował projekty dla branży technologicznej, przemysłowej, spożywczej oraz mediowej.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora